czas trwania: 13.01 – 20.01.2015

Żoliborz – nowa retrospekcja jest to projekt zainicjowany w galerii sztuki „Balgaleria” w 2003 roku przez Mikołaja Szymanowskiego, Andrzeja Wańkowicza i Mateusza Bal. Motorem działania było zainteresowanie młodych mieszkańców wyglądem Żoliborza, dzielnicy Warszawy powstałej w lata XX ubiegłego wieku.

Podczas spacerów krążyły legendy na temat przedwojennej modernistycznej wizji dzielnicy.

Za nieocenioną pomoc specjalne podziękowania dla Pana Nikodema Butrymowicza.