Paweł Nocuń „ROZMOWY Z POETAMI W DNI POWSZEDNIE ORAZ ŚWIĘTA”

Paweł Nocuń „ROZMOWY Z POETAMI W DNI POWSZEDNIE ORAZ ŚWIĘTA”

wernisaż: 5.01 (czwartek), godz. 19.00, czas trwania: 5.01 – 21.01.2017 W 1977 roku Susan Sontag pisze: „Najlogiczniejszy, spośród dziewiętnastowiecznych poetów, Mallarme, powiedział, że wszystko na świecie istnieje po to, by znaleźć się w książce. Dzisiaj wszystko...