czas trwania: 17.03 – 7.04.2009

Na wystawie prezentowane są prace zaproszonych autorów, którzy obecność swą w tej pracowni zaznaczyli w szczególny sposób. Różne osobowości, temperamenty; różne techniki i środki wyrazu. Profesor Ryszard Sekuła prowadzi rysunek w pracowni 64 na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP od 1986r.