wernisaż: 22.03 (poniedziałek), godz. 17.00, czas trwania: 22.03 – 6.04.2010

Bilety, metki, nalepki z zakupów, produkowane w niewyobrażalnych ilościach, to taki miejski plankton. Ponieważ sam wpływa w ręce jest dla mnie naturalną rzeczą wykorzystanie go do własnych celów. Staje się on materią malarską zachowując „genotyp” swojego pierwotnego znaczenia.

Małgorzata Bosek

Wernisaż: