wernisaż: 15.05 (wtorek), godz. 17.00, czas trwania: 15.05​ – 30.06.2012

Ryszard Sekuła to autor niezwykle oszczędnych, niemal purystycznych przedstawień torsów i głów ludzkich, oraz pejzaży (rysunek). Jest malarzem wyalienowanych figur bez kontekstu. Wcześniej w jego obrazach obecne były postaci – kadłuby. Jest artystą związanym z nurtem późnej neofiguracji. Można przypuszczać, że duży wpływ na jego twórczość wywarła znajomość ze Zbigniewem Tymoszewskim, tragicznie zmarłym malarzem outsiderem, który był jego nauczycielem plastyki przed studiami na warszawskiej ASP.


(…) Dla odmiany Ryszarda Sekułę fascynuje ludzka postać, choć może bardziej na miejscu byłoby stwierdzenie, że fascynacja ta koncentruje się na człowieku. Wyrażenie “ludzka postać” konotuje bowiem możłiwość jakiejś instrumentalizacji, wizualnego zdefiniowania, ogarnięcia tożsamości malowanego podmiotu, podczas, gdy z pojęciem “człowieka” nierozerwalnie związana jest talemnica i, powiedziałbym, swoista epistemologiczna niemożność. Portrety Sekuły są raczej malarskimi popiersiami, w których sylwetki ograniczają się jedynie do “paszportowo” skadrowanej górnej części korpusu i głowy. To fotograficzne ujęcie wykorzystywane na codzień w dokumentach tożsamości, zostaje przez artystę przekornie użyte do wprowadzenia tożsamościowej niepewności. W anonimowych co do zasady portretach Sekuła niekiedy sygnalizuje jakieś indywidualizujące cechy prowokujące do identyfikacji jednostki, ale jednak nigdy na nią do końca nie zezwala, pozostawiając nas jednocześnie w poczuciu niepewności własnego “ja”.

Jakub Dąbrowski
Wstęp do katalogu Warszawa/Waw, Praga/Prg,
2010

RYSZARD SEKUŁA
Urodzony w 1948 roku.

Dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1975 roku w pracowni profesora Tadeusza Dominika. Od 1975 roku jest nauczycielem akademickim.
Obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego ASP. Prowadzi pracownię Rysunku na Wydziale Malarstwa w macierzystej uczelni.
Uprawia malarstwo i rysunek. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Od 2005 roku jest dziekanem Wydziału Malarstwa.

Jakub Wroblewski