wernisaż: 6.12 (czwartek), godz. 19.00, czas trwania: 06.12.2018 – 03.01.2019

Ogromna ilość błahych i niewiele znaczących informacji zalewa nasz świat i zmusza człowieka do bezsensownego, nieustannego pędu. Zaniepokojony o przyszłość, nie funkcjonuje on w teraźniejszości. Egzystuje powierzchownie i bezrefleksyjnie. Obserwując to – maluję. Temu procesowi towarzyszą pytania: czy w zrelatywizowanej rzeczywistości, tworzonej przez działania  przekraczające granice etyczne i moralne, jest miejsce na malarstwo realistyczne? Czy jako forma samookreślenia nie jest ono zbyt anachroniczne, aby mogło być zrozumiane przez współczesnego odbiorcę? Czy przyjmując jasne, konkretne zasady tworzenia obrazu, mogę sprawić, że moje malarstwo otworzy nowe przestrzenie, niejednoznaczne i wielowymiarowe? Szukam odpowiedzi na pytanie, czy współcześnie realizm może jeszcze ominąć oczywistość i skłonić do pogłębionej refleksji nad uniwersalnymi zagadnieniami, niezależnymi od kultury i obyczajów.

Maciej Czyżewski