wernisaż: 10.05 (czwartek), godz. 18.00, czas trwania: 10.05 – 26.05.2018
Noc Muzeów: 19 maja 2018 (sobota), godz. 19:00 – 1:00

Pracownia Rysunku 64 – prezentacja prac studentów, doktorantów i pedagogów z Wydziału Malarstwa Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

Nasza pracownia prezentuje swe dokonania nie tylko na przeglądach semestralnych i wystawach końcoworocznych w Akademii, lecz także na pokazach poza uczelnią. Konfrontacja z publicznością w profesjonalnej galerii jest istotnym elementem w programie kształcenia, podnosi odpowiedzialność za jakość podejmowanych wyzwań artystycznych. I studium konkretnego motywu, i interpretacja zadań programowych należą do codziennych ćwiczeń, które studenci podejmują z pełnym ryzykiem twórczych poszukiwań.
Rezultaty bywają różne, a suma doświadczeń wzmacnia samoświadomość i pozwala pełniej panować nad procesem twórczych zmagań. Niezwykle ważne i najcenniejsze jest krystalizowanie osobowości, prawda i autentyzm indywidualności.

Każdy idzie swoją ścieżką, poszukuje własnej drogi, która wyzwala inwencję. A wiedza i umiejętności określają potencjał i aktualny stan osiągnięć artystycznych.
Kreska, plama, rytm, walor i kolor – forma, świadomie użyte, przekształcone w znak, to osobisty, wyrazisty, rozpoznawalny ślad tożsamości autora.

prof. Ryszard Sekuła