wernisaż: 29.06 (wtorek), godz. 19.00, czas trwania: 29.06 – 14.07.2010

O ekspozycji

W prezentowanych pracach malarskich staram się za rejestrować moje skojarzenia wynikające z obserwacji różnorodności natury, głównie flory otaczającej nasz świat. Człowiek zanurzony w środowisku naturalnym spostrzega niezliczone bogactwo jej kształtów, form przestrzennych, gry kolorów i światła.To nie wyczerpane źródło motywów malarskich, które inspirują mnie każdego dnia, budząc coraz to nowe doświadczenia.

Jerzy Korput

Jerzy Ireneusz Korput ur. 29.01.1970 r. w Kutnie. Od roku 1985 uczęszczał do liceum sztuk plastycznych w Kole. W roku 1991 otrzymuje dyplom ze specjalizacji wystawiennictwo. W latach 1992 – 1998 studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na wydziale  grafiki. W roku 1998 otrzymuje dyplom ze specjalizacji projektowanie plakatu. Od roku 1998 pracuje jako asystent w pracowniach rysunku i malarstwa dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Grafiki. Zajmuje się rysunkiem i malarstwem olejnym. Uczestnik między narodowych plenerów w kraju i zagranicą.