wernisaż: 6.10 (czwartek), godz. 19.00, czas trwania: 6.10 – 25.10.2016

Jarek Radel w swej dotychczasowej twórczości zajmował się postacią – w szkicach, rysunkach, obrazach – człowiek był figurą dominującą.  Czerń, biel.  Monochromatyczna gama.

Aktualnie prace nawiązują do natury, stają się pejzażami – przestrzeń wypełniona powietrzem o subtelnych wysmakowanych odcieniach szarości. Bardzo ciekawa propozycja

R. Sekuła


Jarosław Radel urodził się w 1973 r. w Olsztynie. Studia artystyczne rozpoczął w 1997 r. na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP, gdzie kształcił się miedzy innymi w pracowni rysunku prof. Ryszarda Sekuły i w pracowni malarstwa prof. Mariana Czapli. Dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem otrzymał w 2003 r. Opiekunami dyplomu byli: prof. Marian Czapla z dziedziny Malarstwa, prof. Edward Tarkowski z dziedziny Malarstwa Ściennego (aneks), a prace teoretyczną napisał pod kierunkiem pani dr Alicji Domańskiej.
Od 2003 roku pracuje jako asystent na Wydziale Architektury Wnętrz warszawskiej ASP w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Pawła Michalaka. W 2013 roku uzyskał stopień doktora.
Uprawia malarstwo figuratywne gdzie głównym motywem jest postać ludzka poddawana ciągłej interpretacji. Człowiek i jego duchowość, cielesność ze swoimi ograniczeniami, człowiek i emocje jakie ze sobą niesie, to najważniejsze preteksty tworzenia obrazów. Poszukiwanie własnej formy, chęć eksperymentowania i wyrażania własnej ekspresji, również poprzez balansowanie na krawędzi rysunku i malarstwa służy osobistej definicji świata.
Ostatni cykl obrazów powstał na przełomie lipca i sierpnia 2016 roku i jest pierwszą próbą w dotychczasowej działalności malarza, zmierzenia się z szeroko rozumianym pejzażem.

Wystawa: