wernisaż: 5.01 (środa), godz. 18.00, czas trwania: 5.01 – 19.01.2011

eko magia

Poszanowanie dla przeszłości oraz sprzeciw zaśmiecaniu Świata to powody, które motywują mnie do niniejszej aktywności, trzecim jest sknerstwo.

Innymi słowy, czynniki sprawcze wtórnego użycia znalezionych, wyszperanych w śmieciach, na złomowiskach, odzyskanych w różny sposób przedmiotów, można podzielić na: intelektualne, ekologiczne, ekonomiczne.

• czynniki intelektualne
Zabawa polegająca na wykorzystaniu czegoś starego w nowy sposób ma w sobie coś z działań pionierskich. Kierunki nowych skojarzeń mogą być różne. Różnorodność dotyczyć może zarówno technologii, jak tematu, czy formy. Najbardziej frapująca jednak jest przeszłość, z którą stary przedmiot jest związany. Historia, zwłaszcza zagadkowa i nieznana nadaje mu znaczenie magiczne, bo przedmiot, ma nam coś do powiedzenia. Przeszłość stawia pytania twórcy i (mam taką nadzieję) odbiorcy. Magia rozgrywa się pomiędzy przedmiotem, twórcą i odbiorcą.

• czynniki ekologiczne
Świat jest zaśmiecany produktami mało trwałymi, przewidzianymi do użytku jedynie na czas nieznacznie przekraczający okres gwarancyjny. taka produkcja opłaca się producentom. Sprzeciw tandecie jest naturalnym odruchem. Wypieranie produktów starych, nowymi sprawia, że konieczna jest utylizacja. Staje się ona problemem ogólnoświatowym. Każde użycie wtórne problem ten zmniejsza.

• czynniki materialne
Cena surowca rozbiórkowego, złomowego, czy też wręcz śmietnikowego, jest atrakcyjna. trzeba tu jednak dodać, że jakość surowców sprzed lat często przewyższa tę, którą proponują nam współcześni. Można śmiało stwierdzić, że jeśli coś przetrwało kilkadziesiąt lat, prawdopodobnie przetrwa następne. Trwałość produktu trzeba więc wymienić, jako kolejny czynnik materialny.

Jacek Bojakowski