wernisaż: 14.02.2013 (czwartek), godz. 18.00

Materiałem, który stał się podstawą języka malarstwa Marii Piątek, jest swoisty recycling wizualnych znaków popkultury – strzępów reklam, filmów czy popkulturowych ikon. Idea artystycznego recyclingu to próba odczytania i opisania rzeczywistości za pomocą znaków należących do niej samej.

To dla artysty szansa na współczesność wypowiedzi.
Dodatkowo taki rodzaj języka pozwala na komunikację ponad podziałami granic i kultur, klas i generacji. Wizualny śmietnik jest bowiem wspólny i jego rozumienie jest wszędzie podobne. Ten swego rodzaju internacjonalny „skład surowców wtórnych” stał się dzisiaj najbardziej uniwersalnym kodem, gdzie Superman i Kitty są łatwo i jednoznacznie rozpoznawalne.
Artysta może czerpać z zasobów tego kodu, ale może też nadawać zużytym formom nowe znaczenia, może zmieniając konteksty przywracać im życie, może recyclingować rzeczywistość i porządkować ją wedle nadanych przez siebie reguł, nawet jeśli główną zasadą jest (jak w wypadku prac Marii Piątek) absurd.
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego w 1997. W roku 2012 obroniła pracę doktorską „Sztuka jako recycling rzeczywistości” na Uniwersytecie Świętokrzyskim pod kierunkiem prof. Urszuli Ślusarczyk.
Udział w wystawach indywidualnych: 1997 – galeria Aneks w Warszawie, 1998 – galeria Abakus w Warszawie, 2007 – galeria Salon Sztuki 49 w Warszawie, 2007 – galeria Oficyna Malarska w Warszawie, 2007 – galeria Nowolipki w Warszawie, 2008 – galeria SWPS w Warszawie, 2009 – galeria Wytwórnia w Warszawie, 2009 – atelier siedziby Gazety Wyborczej w Warszawie, 2010 – galeria Wystawa w Warszawie, 2010 – Galeria Młodych w Warszawie, 2010 – galeria Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 2010 – galeria POSK w Londynie, 2011 – galeria OW ZPAP Lufcik w Warszawie, 2011 – galeria Stara Prochownia w Warszawie, 2012 – galeria Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Świętokrzyskiego (dyplom doktorski), 2012 – galeria Widzimisie w Siedlcach.

Kontakt: piatekmaria@gmail.com
www.piatekmaria.pl