czas trwania: 25.03​ – 8.04.2015

Tytułowi Chrystusi to wizerunki aktorów odtwarzających postać Jezusa Chrystusa w filmach, spektaklach i musicalach na przestrzeni burzliwych dziejów kina, bo rola ta grana była niemal od pierwszych lat powstania kina.
W tytule nastąpiło świadome nawiązanie do wystawy Piotra Uklańskiego, która stała się inspiracją, przyczynkiem do zawiązania się koncepcji, powstał pomysł na tę wystawę.
Podobieństwo dotyczy jednak tylko dwóch spraw.
Primo aktor jest utożsamiany przez widza z odgrywaną rolą. Ekranizacja postaci Chrystusa stwarza wiele przywilejów dla odtwórcy ale również nakłada nań tabu, pomimo jego własnych przekonań religijnych.
Secundo jest to skojarzenie słowne, czysto melodyczne, ograniczające się jedynie do tytułu wystawy.
Różnorodność postaci nazistów odtwarzanych w światowym kinie była przeogromna. Natomiast Chrystus był tylko jeden, a odtwórców i interpretacji Jego historii wielu. Wystawa próbuje pokazać, poprzez różnorodność wizji reżyserskich, dezorientację jaką powoduje u człowieka próba dookreślenia postaci Syna samego Boga. Jaki On ma być? W różnych czasach i miejscach ten obraz powstawał zgoła odmienny.
Jakość reprodukcji nie stanowiła celu sama w sobie i została doprowadzona do stanu optymalnego pod względem przejrzystości przenoszonych treści.